Leefregels

Zeven vuistregels van Lente Ontmoeting. Zo houden we het gezellig voor iedereen en betaalbaar voor de organisatie.

Je drinkt alcohol met mate.

Je neemt actief deel aan het programma.

Je consumeert enkel drank aangeboden door de organisatie.

Je kickt zonder drugs.

Je respecteert vanaf 22 uur de nachtrust van anderen.

Je rookt enkel in de rookzones.

Je toont respect voor mekaar, natuur en materiaal.

Opgelet: vuurwerk, bommetjes en voetzoekers zijn verboden op Lente Ontmoeting.

Door je in te schrijven voor Lente Ontmoeting, ga je akkoord met de leefregels.
Overtreed je de leefregels? Dan zal er een sanctie en natraject volgen.

Wat is…

Overlast: overtreden van leefregel ('s nachts luid roepen, dronken gedrag, agressie ...) en aanspreken betrokkene verandert niets aan de situatie
Overlast met schade: elk gedrag dat (al dan niet moedwillig) schade toebrengt aan materialen en personen zowel persoonlijk als organisatie (diefstal, vandalisme, vechten, vuurwerk, ...)
Natraject: traject na LO van individu of groep onder begeleiding van groepsleiding, district, gouw en stafmedewerker Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Wat?

Ok op LO?

Sanctie?

(alle) drugs

Neen

Naar huis + natraject

Dronken aankomen op LO

Sanctie bij overlast met schade

Overlast: verwittigen Groepsleiding + DC

Overlast met schade: naar huis + natraject

Eigen drank

Neen

Indien weigering om drank af te geven: toegang tot LO ontzeggen / afnemen + ploeg veiligheid verwittigen

Pintjes/alcoholgebruik

Sanctie bij overlast met schade

Overlast: verwittigen groepsleiding + DC

Overlast met schade: naar huis + natraject