Over ons

Gouw Webra is de overkoepeling van de 54 scouts- en gidsengroepen uit het westelijk deel van de provincie Vlaams-Brabant en Brussel. Binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn er in totaal 12 gouwen die elk uit een aantal districten bestaan.

Een district groepeert een tiental groepen uit eenzelfde buurt. De districtscommissarissen ondersteunen de groepsleiding, zijn de eerste lijnshulp bij problemen, volgen de kampvoorbereidingen op via de kampvisumgesprekken, begeleiden de verkiezing van nieuwe groepsleiding, spelen informatie door van het verbond naar de leiding en omgekeerd, organiseren ontspannende en vormende acticiteiten voor de leiding,... Zij zijn de eerste schakel na de groep en dus je eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen.

Gouw Webra herbergt de districten Brussel, Hopland, Withlove, Wolvendael, Zennedal en Zoniën.

Maar wat is “de gouw” dan eigenlijk concreet? Wat doen die mensen precies en wat heb jij als lokale scout of gids daar nu aan?

Het meest zichtbare voor leden en leiding zijn uiteraard de projecten die de gouw organiseert. Denk aan Herfstontmoeting, Café Motivé, Vorming à la carte, Sjorrersnacht, onze Akabe-dag, Open Kamp,… Elk jaar worden er zowel projecten georganiseerd voor leden als voor leiding.

De belangrijkste taak van de gouw is echter ervoor te zorgen dat de lokale groepen goed kunnen functioneren en dat ze op advies en hulp kunnen rekenen bij alle mogelijke problemen die een groep kan tegenkomen. Dit doet de gouw door de districten de nodige ondersteuning te bieden en uitwisseling te organiseren.

Verder probeert de gouw ook te sensibiliseren rond bepaalde thema’s, zoals diversiteit, zingeving en vorming, en hierrond een werking uit te bouwen.