Wie is Wie

Gouw Webra bestaat voor 100% uit vrijwilligers. Iedere medewerker heeft zijn eigen functie en taak binnen de Gouw. Ontdek hier wie waarvoor verantwoordelijk is

Gouwbureau

Het 'Gouwbureau' bestaat uit de Gouwvoorzitter (GV), Gouwcommissaris (GC) en de Gouwbeheerder (GB). Deze drievuldigheid volgt de dagelijkse werking binnen Gouw Webra op. De voorzitter ontfermt zich over de werking van de gouw en de districten, de commissaris behartigt het pedagogische luik en de beheerder bemoeit zich met de financiële en beheersmatige thema's. 

Gouwvoorzitter Gouwcommissaris Gouwbeheerder

Anton Maes

Anton Schroyens

Evert Bettens

gv@gouwwebra.be gc@gouwwebra.be gb@gouwwebra.be

A-functie's

Net zoals groepsleiding zich kan omringen met adjuncten, kan ook het Gouwbureau beroep doen op een aantal assistenten. Deze zijn verantwoordelijk voor specifieke deeltaken binnen de werking van de Gouw.

Adjunct Gouwcommissarissen (AGC's)

De Gouwcommissaris laat zich in zijn taak bijstaan door aan aantal assistenten (AGC's). Elke AGC heeft een specifieke taak en ondersteunt de lokale groepen in hun werking rond een pedagogisch thema.

AGC Open Kamp AGC Akabe AGC Zingeving    
   
Griet De Coster Indra De Munck Deze functie is vacant    
openkamp@gouwwebra.be akabe@gouwwebra.be zingeving@gouwwebra.be    
AGC Vorming AGC Diversiteit AGC Technieken
Deze functie is vacant Deze functie is vacant Deze functie is vacant
vorming@gouwwebra.be diversiteit@gouwwebra.be technieken@gouwwebra.be

Adjunct Gouwbeheerders (AGB's)

De Gouwbeheerder kan zich in zijn taken laten bijstaan door een aantal assistenten (AGB's).

AGB Kluis
Deze functie is vacant

Districtscommissarisen (DC's)

Gouw Webra bestaat uit zes districten: Brussel, Hopland, Withlove, Wolvendael, Zennedal en Zoniën. Elk district heeft één of meerdere Districtscommissarissen die paraat staan om de scoutsgroepen in hun regio met raad en daad bij te staan. Daarnaast vertegenwoordigen zij de stem van hun district op de Gouwraad en op de Verbondsraad (Algemene Vergadering van Scouts en Gidsen Vlaanderen). Sommige DC's worden bijgestaan door assistenten (ADC's).

Brussel

dc@disctrictbrussel.be

Deze functie is vacant

Wauter Temmerman (Ondersteuner GRL)

Naomi Costrop (stadsondersteunster Brussel)

brussel@scoutsengidsenvlaanderen.be

Hopland

hopland@gouwwebra.be

Fien Verdoodt (DC) Bram Vermeersch (DC)

Withlove

withlove@gouwwebra.be

Ellen Janssens (DC) Anne-Camille Bettens (ADC) Jolien De Schrijver (ADC)

Wolvendael

wolvendael@gouwwebra.be

Deze functie is vacant

Zennedal

zennedal@gouwwebra.be

Lise van Nerom (DC)

Zoniën

zonien@gouwwebra.be

Eva Conings (DC) Klaas Nachtergaele (DC) Tim Demol (ADC) Eline Van Eesbeeck (ADC)